آموزگاران مجری طرح کرامت مدارس ابتدایی شهرستان دلفان درسال تحصیلی 88-87

 

نام مدرسه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

طالقانی (1)

مرادی  حاتمیان

حمید صفری

سید مرتضی نوربخش

حمید رضا ابدالی

حجت اله عبدی

مراد نوری

حشمت اله نادری

صید عباس قیطاسی

طالقانی (2)

فردین شاطری

علی صفری

عزیزکرم محمدی

علی یاراحمدی

یونس نظری

سید علی بساطیان

امیر حسین خزایی

عزیز شیخی

 

یداله نامداری

هوشمند

سیروس خزایی

مرشد عزیز زاده

امید فرامرزی

ناصر رحمتی

سلیمان دوستی

بهمن کریمی

علی اصغر خانی پور

نادر حاتمی

مرتضی رضانژاد

فرامرز  سلیمانی

مرتضی چواری

علی باقری

کاظمی

چنگیز پرور

حمید کریمی

ایرج مرادی

همت یار رحیمی

هاشم رشیدی

داریوش حیدری

احد کرمعلی

علی خدادادی

علی کرمعلی

انقلاب (1)

محمد چراغیان

خیراله بیگی

مسعود اسلامدوست

کرم اله محمودی

سید جلال موسوی

مراد مرادی

علی عزیزی

جواد دوستی

محمد رضایی راد

انقلاب( 2)

جواد جهانیان

 

محمد جعفری

مهدی خزایی

مازیار عزیزی

فضل الله کاظمی

ولی محمد فاضلی

زینعلی فتحی

قنبری

چنگیز فرهادنیا

--------

--------

حسین دوستی

ایوب کریمی

معصومعلی دهقانی

فهمیده

محمد کاظم کرمی

 

علی حقی

علی خزایی

بهمن غلامی

علی نصرت احمدی

علی ابدال فلاحی

صید میرزا منصوری

اله یار یاریان

شهید نظری پسرانه

رضا محمدیان

علی عباس شکرخدایی

محمد خزایی

سید حبیب نوربخش

فتح اله جهانگیری

مرتضی داوری

محمد حسین کاظمی

حسن یوسف نزاد

شهید نظری دخترانه

فاطمه نظری

منظرامیدی

فرانک حجازی

شهناز ططری

مهین ترکی

صدیقه کاظمی

ژاله بیگی

مهرانگیزخزایی

فرزانه رحمتی

زهرا پناهی

شهید سمیه

پوران هیئتی

آزاده موسوی

پروانه کاظمی

راضیه یاریان

سیما حسنوند

فرشته رفعت

زهرا زارعی

توران محمودی

سودابه جوادی

شهناز رضایی

زینب کبری 1

زینب رشیدی

نسرین نوربخش

سودابه جوادی

فریده شاکرمی

مریم آقچی

معصومه نجفی

ناهید مرادیان

فرزانه همتی

زینب کبری 2

اکرم سجادی

مهوش کاظمی راد

مریم ذوالفقاری

کلثوم کاظمی

مریم روشنی

مژگان گودرزی

مریم کریمی

زهرا کرمی

کلثوم سجادی

گوهرتاج بیافرین

فاطمه زهرا 1

مهین میرزایی

مهستی دانشوری

کلثوم  موسوی

مهتاب فتحیان

نرگس تقی پور

 

ملک زاده صالحی

افتخار محمدی نیا

زینب نظری زردآلویی

فاطمه زهرا 2

گل خاتون منصوری

زینب نظری

خدیجه حسینی

ملوک غلامی

زهرا دارایی زاده

راضیه امیدیان

کبری کریمی

آمنه ناصری

توحید

اکرم عبدلی

اکرم بهاروندیان

فرخ اسکندری

توران رحیمی

معصومه دارایی

فاطمه قبادی

ایران جعفری

زلیخا نظری

فریبا فتحی

ربابه شهبازی

عصمت

سهیلا حسنوند

رعنا صالحی

ناهید مرادی

تهمینه میری

توران صحرایی

فاطمه اکبری

بتول حقی

افسانه کریمی

اقدس میری

ملکه بارانی

عالیه مهدی زاده

 

تذ کــر:

        - از کتب طرح کرامت سال گذشته استفاده شود.

-درطول سال تحصیلی از اجرای طرح بازدید به عمل خواهد آمد.

کارشناسی آموزش ابتدایی

+ نوشته شده در  شنبه دهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 14:12  توسط آموزش ابتدایی  |